Klaudia Dilcher stypendystką Optica Women Scholars

Z przyjemnością informujemy, że Klaudia Dilcher z Centrum Optycznych Technologii Kwantowych (studentka Wydziału Fizyki UW) otrzymała jedno z 20 stypendiów przyznawanych na całym świecie przez Fundację Optica. Stypendia wspierają studentów studiów licencjackich i magisterskich studiujących fizykę, matematykę,inżynierię, optykę i fotonikę. Oprócz stypendium każdy stypendysta otrzyma dostęp do zasobów rozwoju zawodowego firmy Optica, w tym członkostwa i opieki mentorskiej.

Gratulacje!

Więcej informacji

Projekt „Quantum Optical Technologies” (nr umowy MAB/2018/4) jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.