Karol Łukanowski laureatem Nagrody Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej

Z przyjemnością informujemy, że mgr Karol Łukanowski z Centrum Optycznych Technologii Kwantowych, CeNT UW został uhonorowany Brązową Nagrodą Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej (KCIK) za najlepszą pracę magisterską pt. „Górne ograniczenia na przepustowość dystrybucji klucza w kryptografii kwantowej niezależnej od urządzeń”, obronioną w 2022 r.

Nagrody KCIK przyznawane są w następujących kategoriach:

  • Złota nagroda za rozwiązanie wybitnego problemu otwartego z dziedziny informacji kwantowej
  • Srebrna nagroda za najlepszą pracę doktorską z dziedziny informacji kwantowej
  • Brązowa nagroda za najlepszą pracę magisterską z dziedziny informacji kwantowej

Serdecznie gratulujemy!

Projekt „Quantum Optical Technologies” (nr umowy MAB/2018/4) jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.