Dwie grupy badaczy z CeNT otrzymały finansowanie w ramach programu “Tandemy Doskonałości”

Grupa prof. Joanny Trylskiej we współpracy z prof. Michaelem Feig’iem z Michigan State University w USA zbada, dlaczego i jak stłoczenie komórkowe wpływa na aktywność enzymatyczną enzymu kluczowego dla replikacji wirusa zapalenia wątroby typu C. Enzym ten, zwany NS3/4A, jest głównym celem terapeutycznym terapii przeciwwirusowej. Korzystając z symulacji komputerowych, współpracownicy zbadają, w jaki sposób polimery polisacharozy, zwykle używane w eksperymentach jako makromolekularne tłumiki, wpływają na dynamikę tego enzymu i, w efekcie, na asocjację leków.

Natomiast grupa dr. hab. Bartosza Trzaskowskiego, we współpracy z prof. Williamem A. Goddardem z California Institute of Technology w USA opracuje nowe parametryzacje obliczeniowe dla wybranych metali przejściowych i ich kompleksów, aby umożliwić obliczeniowe badania reakcji chemicznych dla układów składających się z tysięcy atomów. Taka metoda pomogłaby w obliczeniowym projektowaniu nowych katalizatorów, związków organicznych i materiałów o pożądanych właściwościach.

Projekty pt. „Why and how does cellular crowding affect enzymatic activity?” oraz „ReaxFF method for nanoscale modelling of chemical compounds and materials” są częścią programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (2020-2026)” przyznanego UW przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.