Dr Tomasz Jaroń – laureatem konkursu na stypendia dla młodych, wybitnych naukowców 2013r.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznała stypendia młodym wybitnym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym. W  VIII edycji konkursu na stypendia dla młodych wybitnych uczonych wpłynęło ponad 500 wniosków. Spośród nich wyłoniono 137 laureatów, którzy zdobyli co najmniej 90 punktów. Tegoroczni stypendyści reprezentują dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej, nauk przyrodniczych, technicznych, ścisłych, rolniczych i medycznych.

Najlepsi badacze, którzy nie ukończyli 35. roku życia mogą liczyć na ponad cztery tysiące złotych miesięcznie przez okres do 3 lat. W 2013 roku resort nauki przeznaczy na stypendia ponad 22 mln zł.

Wśród zwycięzców jest nasz kolega – dr Tomasz Jaroń. Gratulujemy !