Dr Krzysztof Kazimierczuk laureatem nagrody Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Dr Krzysztof Kazimierczuk otrzymał nagrodę II stopnia im. Wojciecha Świętosławskiego w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne. (link)
Gratulujemy!