Dr hab. Renata Solarska laureatką grantu w ramach Horyzontu Europa

Z przyjemnością informujemy, iż dr hab. Renata Solarska, kierownik Laboratorium Molekularnych Innowacji Słonecznych CeNT UW zdobyła grant w ramach programu Horyzont Europa.

Projekt „Direct co-processing of CO2 and water to sustainable multicarbon energy products in novel photocatalytic reactor / Przetwarzanie CO2 i wody do zrównoważonych, wysokoenergetycznych związków wielowęglowych w nowym reaktorze fotokatalitycznym” z kwotą dofinansowania w wysokości 382 850 EUR będzie realizowany w okresie najbliższych czterech lat.

Gratulujemy!