ChemSession’19

7 czerwca 2019 r. w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się XVI Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’19. Głównym celem seminariów ChemSession organizowanych corocznie przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego we współpracy z warszawskimi instytucjami naukowymi, jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz integracja warszawskiego środowiska chemicznego.

PROGRAM