Aktualności

HARMONIA – dr Krzysztof Kazimierczuk laureatem konkursu NCN dr Krzysztof Kazimierczuk  otrzymał akceptację NCN na prowadzenie badań w dziedzinie : „Algorytmy regularyzacyjne do przetwarzania widm NMR mieszanin metabolitów”. Gratulujemy i życzymy sukcesów – Zespół CeNT >>
Data publikacji
FUGA 2 – dr inż. Paweł Szarek laureatem konkursu NCN dr inż. Paweł Szarek otrzymał akceptację NCN na prowadzenie badań w dziedzinie : „Charakterystyka układów molekularnych do zastosowań w nanoelektronice” Gratulujemy i życzymy sukcesów – Zespół CeNT   >>
Data publikacji
Rozprawa doktorska Julii Romanowskiej zwycięzcą w IV edycji konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Doktorską z Bioinformatyki Praca doktorska Julii Romanowskiej pt. "Comparing physical properties of aminoglycoside antibiotics' binding sites in RNA and proteins" została uznana za najlepszą w IV edycji Konkursu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego na Najlepszą Pracę Doktorską z Bioinformatyki. Gratulujemy! Więcej informacji pod linkiem. Julia Romanowska, doktorantka Wydziału Fizyki UW obroniła pracę doktorską 22 października 2012 roku. Praca pisana była […] >>
Data publikacji
CeNT zakwalifikowany do kategorii A+ w zakresie jakości naukowej/badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził kompleksową ocenę jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191). Centrum Nowych Technologii UW zostało zaklasyfikowane […] >>
Data publikacji
Dr Maciej Długosz otrzymał stypendium MNiSW dla młodych, wybitnych naukowców. Gratulujemy! Co roku młodzi, wybitni naukowcy, prowadzący wysokiej jakości badania i cieszący się imponującym dorobkiem naukowym, otrzymują stypendia przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tegorocznej, VII edycji konkursu dr Maciej Długosz z Laboratorium Maszyn Biomolekularnych został uhonorowany stypendium. Gratulujemy! >>
Data publikacji
LAUREACI KONKURSU w programie START Rozstrzygnięto 20. edycję konkursu w programie START, w ramach którego przyznawane są stypendia dla młodych naukowców. W tym roku stypendystami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej zostało 3 pracowników Centrum Nowych Technoloii UW: Karol Fijałkowski, Laboratorium Nowych Materiałów Funkcjonalnych Tomasz Jaroń, Laboratorium Nowych Materiałów Funkcjonalnych Kamil Steczkiewicz, Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!! >>
Data publikacji
Laureaci programu MOBILNOŚĆ PLUS Uprzejmie informujemy, że Pan mgr Dominik Kurzydłowski oraz Pan mgr Przemysław Malinowski zostali laureatami konkursu "MOBILNOŚĆ PLUS".  Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Obaj laureaci wyjadą na stypendia do […] >>
Data publikacji
Stypendia dla doktorantów W roku akademickim 2012/2013 Centrum Nowych Technologii UW ufundowało trzy stypendia w ramach studiów doktoranckich  prowadzonych przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. >>
Data publikacji
Kosmos w zasięgu ręki Kolekcjonerzy Jan Woreczko & Wadi zapraszają na wystawę meteorytów! Wystawa jest zorganizowana na Wydziale Biologii UW i będzie czynna do 11.10.2012r.     >>
Data publikacji
Laureaci konkursu PRELUDIUM 2 30 maja 2012r. ogłoszono wyniki konkursu PRELUDIUM 2. Narodowe Centrum Nauki przyznało grant Panu Filipowi Leonarskiemu  na realizację projektu pt."Gruboziarnista dynamika molekularna termometrów RNA w podwyższonej temperaturze".   Serdecznie gratulujemy! >>
Data publikacji