Aktualności

Maciej Jasiński laureatem nagrody eNgage Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła drugą edycję konkursu eNgage, organizowanego w ramach projektu SKILLS. FNP przyznała finansowanie na realizację projektu Macieja Jasińskiego pt. Cykl filmów popularno-naukowych NauTech, składanego z ramienia CeNT oraz Kolegium MISMaP UW. Informacja FNP  Lista wszystkich laureatów    >>
Data publikacji
Mariana Derzsi uczestniczy w inicjatywie Komisji Europejskiej ‘Ask a scientist!’ Komisja Europejska d.s. Badań i Innowacji uruchomiła nową inicjatywę p.t. 'Science: it's a girl thing!', która jest częścią kampanii 'Women in Research and Innovation'. Jej celem jest zachęcenie kobiet do rozwijania zainteresowań w zakresie nauki oraz do podjęcia kariery naukowej. Kampania będzie kwestionować stereotypy narosłe wokół nauki jak i ma za zadanie udowadniać, że nauka […] >>
Data publikacji
Laureaci konkursów NCN Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe  projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2012 roku : OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4, SONATA BIS 2. W Centrum Nowych Technologii  będą finansowane  projekty:   dr Krzysztof Kazimierczuk  „ Rzadkie i prawie-rzadkie reprezentacje w problemach spektroskopii NMR” – […] >>
Data publikacji
Dr Tomasz Jaroń – laureatem konkursu na stypendia dla młodych, wybitnych naukowców 2013r. Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznała stypendia młodym wybitnym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym. W  VIII edycji konkursu na stypendia dla młodych wybitnych uczonych wpłynęło ponad 500 wniosków. Spośród nich wyłoniono 137 laureatów, którzy zdobyli co najmniej 90 punktów. Tegoroczni stypendyści reprezentują dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, nauk o […] >>
Data publikacji
HOMING PLUS – dr. Tomasz Antosiewicz laureatem konkursu FNP Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki VII edycji programu HOMING PLUS. Dr Tomasz Antosiewicz uzyskał akceptację na realizację projektu pt. “Plasmonics for solar energy conversion: understanding efficiency improvements in photovoltaic and photoelectrochemical cells”. Serdecznie gratulujemy! >>
Data publikacji
Warszawskie Centrum Wysokopolowej Spektroskopii NMR Laboratorium stanowi element Warszawskiego Centrum Wysokopolowej Spektroskopii NMR, które skupia wzajemnie komplementarną infrastrukturę badawczą kliku jednostek. Więcej na ten temat: Warszawskie Centrum Wysokopolowej Spektroskopii NMR.pdf >>
Data publikacji
MAESTRO – prof. Maria Magda Konarska laureatką konkursu NCN prof. Maria Magda Konarska  uzyskała akceptację NCN na prowadzenie badań w dziedzinie „Oddziaływania U6 snRNA w centrum katalitycznym spliceosomu – modulacja splicingu pre-mRNA przez sekwencje egzonowe podobne do U6 snRNA”. Gratulujemy i życzymy sukcesów – Zespół CeNT >>
Data publikacji
HARMONIA – dr Krzysztof Kazimierczuk laureatem konkursu NCN dr Krzysztof Kazimierczuk  otrzymał akceptację NCN na prowadzenie badań w dziedzinie : „Algorytmy regularyzacyjne do przetwarzania widm NMR mieszanin metabolitów”. Gratulujemy i życzymy sukcesów – Zespół CeNT >>
Data publikacji
FUGA 2 – dr inż. Paweł Szarek laureatem konkursu NCN dr inż. Paweł Szarek otrzymał akceptację NCN na prowadzenie badań w dziedzinie : „Charakterystyka układów molekularnych do zastosowań w nanoelektronice” Gratulujemy i życzymy sukcesów – Zespół CeNT   >>
Data publikacji
Rozprawa doktorska Julii Romanowskiej zwycięzcą w IV edycji konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Doktorską z Bioinformatyki Praca doktorska Julii Romanowskiej pt. "Comparing physical properties of aminoglycoside antibiotics' binding sites in RNA and proteins" została uznana za najlepszą w IV edycji Konkursu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego na Najlepszą Pracę Doktorską z Bioinformatyki. Gratulujemy! Więcej informacji pod linkiem. Julia Romanowska, doktorantka Wydziału Fizyki UW obroniła pracę doktorską 22 października 2012 roku. Praca pisana była […] >>
Data publikacji