Osiągnięcia Naukowe

Artykuł autorów z Laboratorium Maszyn Biomolekularnych uhonorowany okładką Artykuł Electrostatic Interactions in Aminoglycoside-RNA Complexes, którego współautorką jest dr hab. Joanna Trylska, prof.UW, kierownik Laboratorium Maszyn Biomolekularnych, oraz członkowie Laboratorium: mgr Marta Kulik i mgr Maciej Jasiński, został wyróżniony okładką w ostatnim numerze czasopisma Biophysical Journal. Gratulujemy! Link do publikacji >>
Nowe odkrycie w zespole LTNMF Zespół badaczy z Centrum Nowych Technologii (laboratorium LTNMF) oraz studentów z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, opisał nową metodę syntezy borowodorków metali opartej o reakcje metatezy, która może w przyszłości zostać wykorzystana do stworzenia czystego i odnawialnego paliwa. Więcej informacji tutaj. >>
Hybrydowe materiały półprzewodnikowe do przetwarzania energii słonecznej Artykuł opublikowany w Nature Photonics opisuje działanie ogniwa słonecznego produkującego wodór w wyniku foto-elektrolizy wody.  Jest to tak zwane ogniwo tandemowe złożone z foto-elektrolizera wody i z zasilającego go ogniwa słonecznego.  Kluczowym elementem foto-elektrolizera jest cienkowarstwowa fotoanoda z tlenku wolframu (WO3) opracowana przez nasz zespół, która, w połączeniu z katodą metaliczną, umożliwia rozkład wody pod […] >>
Przewidywania tlenku helu schwytanego w pole elektryczne dwóch cząsteczek LiF Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym artykułem na temat "Przewidywania tlenku helu schwytanego w pole elektryczne dwóch cząsteczek LiF." Więcej na: www.chem.uw.edu.pl/people/WGrochala/HeO_press_PL.pdf >>
Two nature papers from 1000 genomes project consortium A global reference for human genetic variation  and  An integrated map of structural variation in 2,504 human genomes were recently published with the participation of members of Functional and Structural Genomics Laboratory. The 1000 Genomes Project set out to provide a comprehensive description of common human genetic variation by applying whole-genome sequencing to a diverse […] >>
KRYSTALICZNA GĄBKA – ale nie dla wody lecz dla pary wodnej Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego pracujący nad związkami niklu dokonali przypadkowego i niecodziennego odkrycia. Jeden z badanych przez nich związków chemicznych, kompleks fluoroboranu niklu (II) z makrocyklicznym ligandem siarkowym, wykazuje zdolność do odwracalnego pochłaniania i uwalniania pary wodnej przy zachowaniu krystaliczności próbki. Innymi slowy, zachowuje się jak gąbka, tyle że w stosunku do pary wodnej (tj. […] >>