Artykuł poświęcony pracy naukowców z QOT opublikowany w czasopiśmie Quantum

Mamy przyjemność poinformować, że czasopismo Quantum opublikowało artykuł poświęcony publikacji pt ” Real-time ghost imaging of Bell-nonlocal entanglement between a photon and a quantum memory” (autorstwa: Mateusz Mazelanik, Adam Leszczyński, Michał Lipka, Wojciech Wasilewski i Michał Parniak). W artykule opisana jest perspektywa rozwoju technologii obrazowania kwantowego przy zastosowaniu atomowych pamięci kwantowych, która została nakreślona przez autorów powyżej wspomnianej  publikacji. 

Zachęcamy do zapoznania się artykułem: https://quantum-journal.org/views/qv-2021-08-26-58/