Artykuł naukowców CeNT UW opublikowany w Molecular Cell

Miło nam poinformować, że artykuł grupy badawczej naukowców z CeNT UW został opublikowany w Molecular Cell

Artykuł naukowy badaczy z Laboratorium Biologii RNA  kierowanego przez prof. Magdę Konarską został opublikowany w Molecular Cell w czerwcu 2019 r. Badania Eysmont i wsp. opisane w artykule pokazały, że centrum katalityczne spliceosomu, składające się z cząsteczek RNA, ulega istotnym rearanżacjom, które nie były wcześniej obserwowane za pomocą wysokorozdzielczych technik mikroskopii krioelektronowej (cryo-EM). We wszystkich znanych strukturach cryo-EM spliceosomu centrum katalityczne pozostawało identyczne na każdym z etapów reakcji. Grupa profesor Magdy Konarskiej, wykorzystując genetykę drożdży i metody bioinformatyczne, wykazała, że centrum aktywne ulega istotnym zmianom. Ponadto, przeprowadzone badania pokazują, że zmiany stabilności centrum katalitycznego wpływają na wydajność reakcji splicingu, a w konsekwencji na regulację splicingu alternatywnego.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pod linkiem.