Artykuł autorów z Laboratorium Maszyn Biomolekularnych uhonorowany okładką

Artykuł Electrostatic Interactions in Aminoglycoside-RNA Complexes, którego współautorką jest dr hab. Joanna Trylska, prof.UW, kierownik Laboratorium Maszyn Biomolekularnych, oraz członkowie Laboratorium: mgr Marta Kulik i mgr Maciej Jasiński, został wyróżniony okładką w ostatnim numerze czasopisma Biophysical Journal.

Gratulujemy!

Link do publikacji