Alexander Streltsov uzyskał środki na realizację projektu SONATA BIS

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Alexander Streltsov z Centrum Optycznych Technologii Kwantowych uzyskał finansowanie na realizację projektu SONATA BIS pod tytułem “Teorie zasobów kwantowych: od teoretycznych narzędzi do praktycznych zastosowań”.

Finansowanie opiewa na 2 921 290,00 PLN.

 

Gratulacje!

Projekt „Quantum Optical Technologies” (nr umowy MAB/2018/4) jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.