70 mln zł na opracowanie technologii mRNA przeciw nowotworom

Badacze z UW, w ramach konsorcjum polskich instytucji naukowych, opracują technologię mRNA o wysokiej skuteczności i zastosowaniu w terapiach przeciwnowotworowych. Projekt został dofinansowany na kwotę prawie 70 mln zł w ramach programu Wirtualny Instytut Badawczy.

Projekt badawczy „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoonkologii [HERO]” będzie realizowany przez konsorcjum czterech polskich jednostek badawczych: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (jednostka lidera zespołu badawczego), Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Zespół badawczy będzie prowadzić działania w kierunku opracowania technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowania w immunoterapii nowotworów. W jego skład wchodzą: prof. Andrzej Dziembowski – lider (MIBMiK), prof. Jacek Jemielity (CeNT UW), dr hab. Joanna Kowalska (Wydział Fizyki UW), prof. Dominika Nowis (WUM), prof. Marta Miączyńska (MIBMiK), prof. Jakub Gołąb (WUM), prof. Robert Hołyst (IChF PAN) oraz prof. Marcin Nowotny (MIBMiK).

Autorom projektu HERO przyznano blisko 70 mln złotych na jego realizację w zakończonym pierwszym konkursie programu Wirtualny Instytut Badawczy (WIB). W ramach WIB finansowane są badania w obszarze biotechnologia medyczna – onkologia. Międzynarodowy panel ekspertów konkursu docenił m.in. wartość naukową projektu i jego wysoki potencjał komercjalizacyjny.

Więcej informacji można znaleźć na: https://www.uw.edu.pl/70-mln-zl-na-opracowanie-technologii-mrna-przeciw-nowotworom/