Zbadanie mechanizmów przeciwbiałaczkowego działania SK053, drobnocząsteczkowego inhibitora enzymów uczęstniczących w tworzeniu allosterycznych wiązań dwusiarczkowych

Project Leader: Dominika Nowis, prof. dr hab. Project period: 2014 - 2017
Project funding: SONATA BIS, NCN