Zastosowanie złożonych nanostruktur metalicznych do plazmonowego wzmocnienia konwersji energii słonecznej na półprzewodnikowych elektrodach tlenkowych

Project Leader: Project period: 2012 - 2015
Project funding: OPUS, NCN