Wyposażenie laboratoriów Centrum Nowych Technologii UW w aparaturę niezbędną do prowadzenia badań na rzecz przemysłu i medycyny

Project Leader: Project period: 2015 - 2015
Project funding: RPO Mazowsze