Wykorzystywanie sekwencjonowania nowej generacji do opracowania czułego i specyficznego panelu molekularnego do diagnostyki nowotworów tarczycy

Project Leader: Anna Wójcicka, dr hab. n. med. Project period: 2015 - 2017
Project funding: LIDER, NCBiR