Wykorzystanie potencjału regenaracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych EXPLORE ME

Project Leader: Project period: 2016 - 2018
Project funding: STRATEGMED, NCBiR