Synteza pirolityczna ultra-twardych materiałów ceramicznych opartych na domieszkowanym azotku boru.

Project Leader: Project period: 2013 - 2016
Project funding: PRELUDIUM, NCN