Synteza amidoboranu tetrabutyloamoniowego jako uniwersalnego sunstratu do syntezy nowych układów magazynujących wodór dla ogniw paliwowych – amidoboranów boru, glinu i magnezu, oraz rozwinięcie impedancyjnej metody analizy ich rozkładu termicznego

Project Leader: Project period: 2012 - 2015
Project funding: IUVENTUS PLUS, MNiSW