Sole anionów słabo-koordynujących: nowe fluorosiarczany metali przejściowych i post-przejściowych

Project Leader: Tomasz Michałowski, mgr Project period: 2013 - 2015
Project funding: PRELUDIUM, NCN