Rozwój Infrastruktury Informatycznej Centrum Sekwencjonowania Nowej Generacji

Project Leader: Project period: 2014 - 2015
Project funding: POIG 2.3