Rola mutacji mikroRNA w patologii gruczołu tarczowego oraz w kształtowaniu predyspozycji genetycznej do raka brodawkowatego tarczycy

Project Leader: Krystian Jażdżewski, prof. dr hab. Project period: 2014 - 2017
Project funding: OPUS, NCN