Rola mikroRNA-132 w regulacji plastyczności strukturalnej kolców dendrytycznych

Project Leader: Project period: 2015 - 2018
Project funding: OPUS, NCN