Rola kinazy MLK4 w regulacji oporności potrójnie ujemnego raka piersi na chemioterapię

Project Leader: Project period: 2018 - 2021
Project funding: Diamentowy Grant, MNiSW