Rekonstrukcja widm NMR z niepełnych danych za pomocą algorytmów Compressed Sensing

Project Leader: Project period: 2012 - 2014
Project funding: IUVENTUS PLUS, MNiSW