Program rozwoju technologii dla potrzeb optoelektroniki

Project Leader: Project period: 2011 - 2013
Project funding: porozumienie z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych