Próba wykorzystania inhibitorów mikroRNA do zwiększenia wydajności terapii adiuwantowej raka tarczycy

Project Leader: Project period: 2014 - 2017
Project funding: Iuventus Plus, MNiSW