Porównawcza analiza reaktywności Ag(II)SO4, Ag(I)2S208 oraz Ag(I)Ag(III)O2 w stosunku do serii modelowych związków organicznych

Project Leader: Project period: 2013 - 2016
Project funding: OPUS, NCN