Pomiędzy pełnoatomową, a uproszczoną reprezentacją środowiska wodnego: nowa metoda opisu efektów hydratacyjnych w układach biomolekularnych

Project Leader: Project period: 2013 - 2015
Project funding: HOMING PLUS, FNP