Plazmonika w konwersji energii słonecznej: mechanizmy poprawy wydajnościw fotowoltaice i ogniwach fotoelektrochemicznych

Project Leader: Project period: 2013 - 2015
Project funding: HOMING PLUS, FNP