Projects

Completed
Title Project Leader Project period Project funding
Analiza genetyczna ważnych gospodarczo gatunków ryb w związku z odbudową ich populacji w wodach Polski 2010 - 2015 INITECH, NCBiR
Zielone katalizatory dla zrównoważonej produkcji w przemyśle chemicznym, agrochemicznym i farmaceutycznym 2012 - 2015 Projekt Polsko-Singapurski, NCBiR
Pomiędzy pełnoatomową, a uproszczoną reprezentacją środowiska wodnego: nowa metoda opisu efektów hydratacyjnych w układach biomolekularnych 2013 - 2015 HOMING PLUS, FNP
Synteza amidoboranu tetrabutyloamoniowego jako uniwersalnego sunstratu do syntezy nowych układów magazynujących wodór dla ogniw paliwowych – amidoboranów boru, glinu i magnezu, oraz rozwinięcie impedancyjnej metody analizy ich rozkładu termicznego 2012 - 2015 IUVENTUS PLUS, MNiSW
Sole anionów słabo-koordynujących: nowe fluorosiarczany metali przejściowych i post-przejściowych Tomasz Michałowski, mgr 2013 - 2015 PRELUDIUM, NCN
Modelowanie komputerowe i symulacje struktury i dynamiki kwasów nukleinowych 2013 - 2015 CANALETTO Umowa Rządowa Polsko-Włoska
Charakterystyka układów molekularnych do zastosowań w nanoelektronice 2013 - 2015 FUGA, NCN
Plazmonika w konwersji energii słonecznej: mechanizmy poprawy wydajnościw fotowoltaice i ogniwach fotoelektrochemicznych 2013 - 2015 HOMING PLUS, FNP
Rozwój Infrastruktury Informatycznej Centrum Sekwencjonowania Nowej Generacji 2014 - 2015 POIG 2.3
Białko z węzłem jako węzeł gordyjski 2014 - 2015 INTER, FNP