Projects

Completed
Title Project Leader Project period Project funding
Wykorzystanie inhibitorów mikroRNA w celu przywrócenia ekspresji symportera sodowo-jodowego NIS w komórkach raka tarczycy – próba opracowania nowej terapii adiuwantowej nowotworu 2015 - 2017 PRELUDIUM, NCN
Granica drzew wschodnich Andów w ostatnich 30 latach – analiza globalna w kontekście prognozowania adaptacji Amazonii do zmian klimatycznych 2015 - 2017 SONATA, NCN
NFO: trójfluorek azotu jako utleniacz w wysokich ciśnieniach 2015 - 2017 SONATA, NCN
Próba wykorzystania inhibitorów mikroRNA do zwiększenia wydajności terapii adiuwantowej raka tarczycy 2014 - 2017 Iuventus Plus, MNiSW
Ocena potencjału przeciwnowotworowego białka stymulującego geny dla interferonów (STING) – białka adaptorowego uczestniczącego w indukcji nieswoistej odpowiedzi immunologicznej 2016 - 2017 PRELUDIUM, NCN
Chłodzenie i dynamika wieloatomowych jonów molekularnych zanurzonych w ultrazimnych gazach atomowych Michał Tomza 2016 - 2017 SONATA, NCN
Extramitochondrial factors regulating turnover of mitochondrial intermembrane space proteins. Piotr Brągoszewski 2014 - 2017 SONATA6, NCN
Virtual High Throughput Screening (vHTS) derivation of a cross-immunity model for the Influenza-A Virus Infections Dariusz Plewczyński 2014 - 2017 OPUS, NCN
Hybrydowe materiały półprzewodnikowe do przetwarzania energii słonecznej 2011 - 2016 Polsko-Szwajcarski Program Badawczy, OPI
Mechanizmy oddziaływania oligomerów peptydowego kwasu nukleinowego z biologicznie ważnymi motywami RNA 2013 - 2016 OPUS, NCN