Projects

Completed
Title Project Leader Project period Project funding
Time-resolved N-dimensional spectroscopy for monitoring of physical and chemical processes 2016 - 2018 OPUS, NCN
Badanie heterogenności i plastyczności macierzystych komórek rakowych i ich roli w progresji nowotworów głowy i szyi Agnieszka Kobielak, dr 2016 - 2018 OPUS, NCN
Nowe analogi nukleotydów zawierające triazol w obrębie mostka oligofosforanowego jako mimiki końca 5′ mRNA – synteza, właściwości i wbudowywanie do mRNA na końcu 5′ 2016 - 2018 PRELUDIUM, NCN
Konstrukcja biohybrydowych fotoelektrod grafenowych dla fotoogniw paliwowych – GraphESol Joanna Kargul, dr hab., prof. UW 2016 - 2018 współpraca dwustronna Polsko-Turecka, NCBiR
Trace metal effects on wild great tit Parus major oxidative stress and fitness in a gradient of urbanisation 2016 - 2018 POLONEZ, NCN
Towards an efficient design of biosensors: an investigation of the interplay between light harvesting proteins and graphene 2016 - 2018 POLONEZ, NCN
Badanie własności dynamicznych i fizyko-chemicznych reduktazy pterydynowej 1 ludzkich pasożytów z rodziny świdrowców oraz oddziaływań z substratami i lekami z wykorzystaniem metod modelowania molekularnego dr Joanna Panecka 2017 - 2018 SONATA, NCN
Ocena potencjału przeciwnowotworowego modulacji metabolizmu glutaminy w szpiczaku wrażliwym oraz opornym na chemioterapię Monika Prełowska, mgr 2017 - 2018 PRELUDIUM, NCN
Transition metal salts of weekly coordination anions as model scavengers of nitrous oxide and halogenated hydrocarbons 2017 - 2018 HOMING, FNP
Quantum simulations, computations, and sensing with novel quantum molecular systems Michał Tomza 2017 - 2018 HOMING, FNP