Projects

Completed
Title Project Leader Project period Project funding
Specyfikacja neuronów wzgórza u morfantów lef1 i tcf7l2 danio pręgowanego (Danio rerio) Nikola Brożko, mgr inż. 2014 - 2017 PRELUDIUM, NCN
Analiza różnicowania i dojrzewania oligodendrocytów u myszy St8sia2-/-, modelu niedoboru polisjalilacji Łukasz Szewczyk, dr 2014 - 2017 PRELUDIUM, NCN
Celowanie w białka powierzchniowe błon biologicznych neutrofili: nowe możliwości terapeutyczne w przewlekłych chorobach zapalnych Joanna Trylska, dr hab., prof. UW 2013 - 2017 CORE 2013 CALL - Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, NCBiR
Zbadanie mechanizmów przeciwbiałaczkowego działania SK053, drobnocząsteczkowego inhibitora enzymów uczęstniczących w tworzeniu allosterycznych wiązań dwusiarczkowych Dominika Nowis, prof. dr hab. 2014 - 2017 SONATA BIS, NCN
Rola mutacji mikroRNA w patologii gruczołu tarczowego oraz w kształtowaniu predyspozycji genetycznej do raka brodawkowatego tarczycy Krystian Jażdżewski, prof. dr hab. 2014 - 2017 OPUS, NCN
Efekty hydratacyjne w kinazach białkowych. Piotr Setny, dr 2014 - 2017 SONATA, NCN
Molekularne funkcje ludzkiego genu SUV3 Piotr Stępień, prof. dr hab. 2014 - 2017 OPUS, NCN
Charakterystyka wzajemnych oddziaływań enancjomerów RNA 2014 - 2017 PRELUDIUM, NCN
Wykorzystywanie sekwencjonowania nowej generacji do opracowania czułego i specyficznego panelu molekularnego do diagnostyki nowotworów tarczycy Anna Wójcicka, dr hab. n. med. 2015 - 2017 LIDER, NCBiR
EMBO Instalation Grants 2014 - 2017 EMBO