Opracowanie odnawialnej metody otrzymywania amoniaku z azotu atmosferycznego

Project Leader: Project period: 2016 - 2018
Project funding: Mobilność Plus, MNiSW
Karol Fijałkowski