Ocena potencjału przeciwnowotworowego modulacji metabolizmu glutaminy w szpiczaku wrażliwym oraz opornym na chemioterapię

Project Leader: Monika Prełowska, mgr Project period: 2017 - 2018
Project funding: PRELUDIUM, NCN
Laboratory of Experimental Medicine