Nowe reagenty i metody w syntezie modyfikowanych nukleotydów oraz ich wykorzystanie do otrzymywania narzędzi biochemicznych i nukleotydów o dużym potencjale terapeutycznym

Project Leader: Project period: 2013 - 2018
Project funding: SONATA BIS, NCN