Nowe metody znakowania końca 5′ mRNA oraz przykłady ich wykorzystania w badaniach metabolizmu RNA i poszukiwaniu inhibitorów białek rozpoznających strukturę kapu o znaczeniu terapeutycznym

Project Leader: Project period: 2014 - 2016
Project funding: OPUS, NCN