NFO: trójfluorek azotu jako utleniacz w wysokich ciśnieniach

Project Leader: Project period: 2015 - 2017
Project funding: SONATA, NCN