MetaBio: Metagenomy jako źródło nowoczesnych narzędzi biotechnologicznych służących do biodegradacji i biotransformacji

Project Leader: Project period: 2009 - 2014
Project funding: POIG, NCBiR