Mechanizmy oddziaływania oligomerów peptydowego kwasu nukleinowego z biologicznie ważnymi motywami RNA

Project Leader: Project period: 2013 - 2016
Project funding: OPUS, NCN