Klasyfikacja sekwencyjno-strukturalna dużych funkcjonalnych klas enzymów, szukanie nowych rodzin oraz ich przedstawicieli w genomie ludzkim

Project Leader: Project period: 2007 - 2012
Project funding: FOCUS, FNP