iCell: przetwarzania informacji w organizmach żywych. Rola struktury przestrzennej i hierarchii skal w sterowaniu procesami biofizycznymi w komórce

Project Leader: Project period: 2015 - 2018
Project funding: OPUS, NCN