HP. Zastosowanie wysokich ciśnień do modyfikacji stechiometrii, struktury krystalicznej , elektronowej i magnetyzmu materiałów funkcjonalnych

Project Leader: Project period: 2013 - 2016
Project funding: HARMONIA, NCN