Granica drzew wschodnich Andów w ostatnich 30 latach – analiza globalna w kontekście prognozowania adaptacji Amazonii do zmian klimatycznych

Project Leader: Project period: 2015 - 2017
Project funding: SONATA, NCN