Charakterystyka wzajemnych oddziaływań enancjomerów RNA

Project Leader: Project period: 2014 - 2017
Project funding: PRELUDIUM, NCN