Charakterystyka układów molekularnych do zastosowań w nanoelektronice

Project Leader: Project period: 2013 - 2015
Project funding: FUGA, NCN