Centrum Nowych Technologii ‘Ochota’ Uniwersytetu Warszawskiego

Project Leader: brak Project period: 2012 - 2015
Project funding: POIŚ 13.1